I am a friend of the working man, and I would rather be his friend than be one

Citat av Clarence Darrow (1857-1938). Jag kan inte få nog av bilder på workers boots. Det hela kan ju ha att göra med den rådande trenden (som dock inte är så uppenbar där jag befinner mig) av att klä sig som en working man. Och till frågan vad som konstituerar en working man, det ska vi inte gå in på. Jag tvivlar på att the working of man of old skulle klassificera pappaledighet som work. Nu vet ju jag bättre och därför tar jag på mig mina working man boots och går en runda med Karl Alfred.

Foto från Flickr.