Roadkill

Jag funderar på vad metoden att förvandla sig själv till en livlös trasa kan ha betytt för mig längre fram i livet. Konsten att bli överkörd med bibehållen självkänsla. Har jag inte tillgripit den för ofta? Ibland fungerar den, ibland inte.

Tomas Tranströmer i Minnena ser mig.